Mårtsbo Timmerhus

Kontakt

Företaget Mårtsbo har gamla anor. Mårtsbo är ett samhälle i Norrland där Mårtsbo Ångsåg redan i slutet av 1800-talet sågade timmer och handbilade timmerhus.

Företaget har produkter i följande kategorier:

Kontakt

Krutvägen 70
261 94 Annelöv
Sverige
Facebook