Snösmältning

Många områden i trädgården kan bli mycket hala under vintern och det kan leda till att de i stort sett blir obrukbara. Det går att skotta bort den värsta snön för hand, men det finns alltid en risk att det kommer snöa igen inom en kort stund. Is som ligger på högtrafikerade områden kan bli mycket farligt och leda till olyckor. Med produkter som är tillverkade för snösmältning kan du enkelt hålla stora områden fria från is och snö.

Utvalda varumärken

Markvärme för isfria utemiljöer.
Lättgrus för effektiv halkbekämpning. framställt av torkad, bränd och siktad lera.
Ebecos snösmältningsprodukter håller rent från snö och is på garageuppfarter och entréer.

Reportage, tips & idéer

RUT är en förkortning av Rengöring, Underhåll och Tvätt. Rutavdrag används för att man ska få möjligheten till skatteavdrag för diverse husarbete. Som t.ex rutavdrag i trädgården...
Med ett snösmältningssystem så får du snöfria gångar utan att du behöver skotta.

Snösmältning

Många områden i trädgården kan bli mycket hala under vintern och det kan leda till att de i stort sett blir obrukbara. Det går att skotta bort den värsta snön för hand, men det finns alltid en risk att det kommer snöa igen inom en kort stund. Is som ligger på högtrafikerade områden kan bli mycket farligt och leda till olyckor. Med produkter som är tillverkade för snösmältning kan du enkelt hålla stora områden fria från is och snö.

Snösmältning och halkbekämpning

Uppfarter, trädgårdsgångar, trappor, lekplatser, trottoarer och andra områden som ser mycket fottrafik är viktigt att hålla halkfria för att förebygga olyckor. På vägar används ofta salt, men det finns miljövänliga alternativ som inte skadar marken och naturen. Lättgrus är ett bra alternativ för snösmältning och halkbekämpning. Det är enkelt att strö ut och kan användas var än det behövs. Lättgrus fäster effektivt på isiga ytor och sugs fast på snö och is, vilket innebär att det inte fastnar under däck eller skor. När det kommer till snösmältning och halkbekämpning i en lite mindre trädgård är detta verkligen en produkt värd att investera i.

Snösmältning när du inte vill skotta

För större områden

Om man har ett större område som måste hållas is- och snöfritt finns det mer avancerade system som man kan investera i. Det finns till exempel ytvärmesystem som kan placeras i sand, asfalt, naturgräs eller ingjutet i betong. Det garanterar jämn snösmältning under hela vintersäsongen och hundra procent isfria ytor. För stora parkeringar, uppfarter eller högtrafikerade vägar är detta en utmärkt investering. Även markvärme i form av markvärmerör som läggs ut över problemområdet är ett bra val för stora ytor. Dessa rör är anslutna till markförlagda fördelare och har behovsstyrd drift. Tillverkarna av dessa produkter installerar dem efter dina behov och önskemål.

  • Lättgrus är perfekt för mindre områden
  • Lättgrus är ett miljövänligt alternativ till salt
  • På våren kan lättgrus användas som jordförbättringsmedel
  • Yt- och markvärmesystem passar till stora områden
  • Installationen av stora system görs av tillverkaren

System som är lätta att hantera

De större systemen som finns för snösmältning är tillverkade av material som ska hålla för påfrestningar och kräver således minimalt med underhåll. Tillverkarna för dessa system har detaljerad information om skötseln och du får ta del av den informationen vid ditt köp eller vid installationen. Lättgrus är mycket lätt att använda och man strör helt enkelt ut det där man tycker att det behövs, sedan fyller man på vid behov. När våren kommer och snön har smält tar man upp gruset. Det kan då användas som jordförbättringsmedel till rabatterna eller buskar. Det går även att använda det som toppdressing av gräsmattan.

Redaktionen tipsar

RUT är en förkortning av Rengöring, Underhåll och Tvätt. Rutavdrag används för att man ska få möjligheten till skatteavdrag för diverse...

Annonser