Att bygga en damm

 

En stor dröm för många trädgårdsägare är att få anlägga en alldeles egen damm. En porlande fontän eller ett brusande vattenfall är andra behagliga associationer som kommer när man funderar på hur man skall göra trädgården än mer rogivande och lustfylld.

Här kommer vi att fokusera på de praktiska bitarna runt ett dammbygge. Hur skall jag bära mig åt, vilken typ av damm skall jag välja osv. är frågor som vi skall försöka ge svar på. Den allra första myten som vi måste slå hål på är den att det är så svårt att bygga en damm. För att inte tala om hur svårt det är att hålla den fin och fungerande. Allt detta är klart överdrivet. De flesta av oss klarar, själva, att bygga en damm. Med rätt instruktioner och ordentligt med fakta i bagaget när man startar har man de bästa förutsättningarna för att lyckas med ett gott resultat.

                     Bilden är hämtad från Garden Aquaticas hemsida

Precis som resten av din trädgård, lever och frodas din damm tillsammans med naturen i det naturliga ekosystemet. Däremot mår varken trädgårdar eller dammar bra utan ett visst mått av skötsel. För trädgården finns krattor, spadar, gödsel och diverse andra hjälpmedel för att trädgården skall må så bra som möjligt. Likadant är det med dammen. Med rätt slags skötsel och hjälpmedel ser du till att din damm mår bra och på så vis ger den underbara levnadsförhållanden för fiskar och växter.

Att bygga sin egen damm

Det finns några olika alternativ att ta ställning till innan du kan dra igång ditt dammbygge. Antingen kan du bygga upp din damm med hjälp av en folieduk. Duken läggs i den utgrävda dammgropen och blir på så vis grunden till dammen. Ett annat alternativ är en s.k. dammskål. Skålen sänks ner i det måttanpassade, utgrävda hålet och ”byggs sedan in” med hjälp av sand, jord, sten och växter.

Bilden är hämtad från Garden Aquaticas hemsida

Oavsett vilken typ av damm du väljer så bör du noga tänka över placeringen av dammen. Platsen bör vara fri från löv- eller barrträd och inte vara exponerad för sol mer än 4-6 timmar om dagen.

Starta alltid med att märka ut konturen på dammen med sand. Har du en dammskål så är det skålens storlek och form som styr men använder du dig av en folieduk kan de personliga önskemålen få styra lite mer.

När du har grävt bort det översta marklagret är det dags att markera samtliga nivåskillnader med sand.

Skall du använda folieduk är det nu dags att mäta hur mycket duk du behöver. Ta hjälp av ett snöre och mät hela dammens fulla längd och tänk på att ha god marginal. Nivåskillnader drar mycket utav dukens längd och det är alltid bättre att ha en lite för lång duk än att upptäcka att duken inte räcker till. I samband med folieduken köper du också skyddsduk som läggs närmast jorden. Detta är för att skydda folieduken mot ev. inträngande rötter eller vassa stenar i marken.

Nu börjar själva utgrävandet. Nivåskillnaderna grävs fram och dammens form börjar visa sig allt mer. För dig som använder dig av en dammskål krävs det att du är mycket noggrann i ditt grävande. Gräv först ut med god marginal, sätt skålen på plats på prov och fyll med fyllnadssand där det behövs.

Nu skall själva dammgrunden sättas på plats. Folieduken läggs ut omsorgsfullt och för att undvika att folien syns kring den färdiga dammen kan man med fördel använda sig av stenfolie runt kantområdet. Detta ger ett mycket naturtroget utseende. Även kokosmattor och sluttningsfickor är bra hjälpmedel för att få en snygg och växtvänlig kant runt dammen. En dammskål måste vägas av åt alla håll för att säkert bli rak. En lång planka och ett vattenpass funkar alldeles utmärkt.

Dags för vattnet. Nu är det dags att fylla din dammskål med vatten. Börja att fylla 1/3 av den totala volymen. Fyll sedan alla hålrum runt skålen med sand för att få en stadig och stabil form runt din dammskål. Fyll därefter upp resterande volym. För folieduken gäller det att du börjar med att fylla dammen med de småstenar och växter som skall växa i dammen och sedan fyller du upp med vatten till hälften. Du väntar sedan tills duken har satt sig ordentligt, sedan fyller du upp resterande.

Dekoreringen. Nu är det fritt fram för alla tänkbara dekoreringsvarianter. Stora stenar, små stenar, sjösten och växter. Fiskar, näckrosor ja, allt man kan tänka sig går att få tag på. Många kommer också på att de saknar ljud runt sin lilla vattenträdgård. En fontän som porlar med ett härligt, bubblande ljud kan vara ett mycket effektfullt tillval. Känner du sedan att du vill ge din damm ett extra stort fokus i trädgården så kan du med fördel skaffa en dammbelysning. Tänk att din damm kan få skänka glädje och ögonfröjd även kvällstid.

Bilden är hämtad från Garden Aquaticas hemsida

All fakta runt konsten att bygga dammar i sin trädgård har vi hämtat från Garden Aquaticas hemsida. Där finns alla moment utförligt beskrivna med bilder till. Du har även möjlighet att beställa en DVD som visar dig hur du går till väga. Här kan du även hitta pumpsystem och andra viktiga tillbehör för att din damm skall kunna fungera och må bra.

För att kunna få en bredare presentation av aktörerna inom området Dammar och Fontäner besöker du bäst vår utställning . Där presenterar sig flera företag som sysslar med dessa produkter.

 Artikelkälla: Garden Aquatica AB www.gardenaquatica.com

 

Redaktionen tipsar

  En stor dröm för många trädgårdsägare är att få anlägga en alldeles egen damm. En porlande fontän eller ett brusande vattenfall är andra...
Sniglar, grävling eller sork?  Varje morgon hittar jag nya spår, små gropar överallt där gräset är bortkrafsat. Jo, vi har besök av en...
Terrassvärmare som förlänger sommaren Att Svenska sommarkvällar är minst sagt kyliga är vi väl alla ganska överens om. Man envisas med att...

Annonser

Utvalda varumärken

Pojke med fisk och fontän
Odla på höjden och få en fin blandning av växter.
Utstmyckning för din trädgård
Planteringsurnor i gediget gjutjärn att brukas i generationer.