Attefallshus, Komplementhus eller komplementbyggnad.

Kärt barn har många namn. Attefallshus eller som man också kallar det komplementhus, komplementbostad eller komplementbyggnad.

Oavsett benämning får byggnaden lov att vara max 25 kvm stort och 4 m upp till nock. Till skillnad från friggebodar på 15 kvadratmeter som får vara 3 meter upp till nock. Den extra metern möjliggör ett sov loft på Attefallshuset, vilket genast ger helt andra möjligheter för användningsområdena.
Du kan också kombinera reglerna för Attefallshusen med reglerna för friggebodar och därmed kunna bygga ett komplementhus på max 25 kvm samt en friggebod på max 15 kvm, utan att du behöver söka bygglov.
Att bygga ett Attefallshus kräver vid det alla flesta fall inget bygglov, men det finns undantag. T.ex om det finns skyddsbestämmelser för byggnaden eller i miljön.
Se Boverkets regler.

Komplementshus med loft Bild: Sorselestugan

Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan till byggnadsnämnden och få ett startbesked. Detta medför en kostnad som kan vara olika i olika kommuner. Vänd dig till byggnadsnämnden i din kommun om du vill veta hur hög avgiften är.
Vill man placera sitt Attefallshus närmare tomtgränsen än 4,5 meter krävs grannars medgivande. Om grannarna säger nej till detta får byggnadsnämnden avgöra genom att du ansöker om bygglov.

Användningsområdena för byggnaden är många.
Till skillnad från friggeboden får Attefallshuset inredas och användas som permanent bostad, och som fritidsbostad. I detta fall kallas byggnaden komplementbostadshus. Du kan också använda det som komplementbyggnad, det vill säga som till exempel uthus, garage, förråd, trädgårdsväxthus, gäststuga, bastu eller båthus.

Komplementhus Bild: Enkelrum

Om du t.ex. tänkt använda huset som en komplementbostad för permanent boende så krävs att det finns kök, badrum och förvarings möjligheter. Det ska också vara anpassat för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.
I de olika användningsområdena måste man följa Boverkets byggregler, BBR och Boverkets konstruktionsregler, EKS.
Här hittar ni Attefallshus leverantörer för allas behov och plånbok.

attefallshus med loft

Undrar du över Attefallshus med loft?

Villaportalen, som är Sveriges ledande sajt när det gäller nyproduktion av villor och småhus har samlat all tänkbar information när det gäller Attefallshus, som ju får benämnas som ett småhus

Tag Title: 
Reportage och info om Attefallshus med loft | Villaportalen®

Redaktionen tipsar

Med rätt behandling får du en grön och frodig gräsmatta Visst är det härligt med en riktigt grön och välmående gräsmatta men det är...
  Att kunna öppna altandörren en härlig sommarmorgon, ta med sig tidningen ut och bara njuta av sin trädgård, det är livet det. De allra...
Blå nunneört, Elata flexuosa ´Craigton Blue´  och Gul engelsk vallmo, Mecanopsis cambrica,  får bli symbol för den Svenska flaggan som vi...

Annonser